Focus on hunter

Zvládání projevů nemoci

Při zvládání projevů tohoto dědičného onemocnění i v léčbě z ní vyplývajících zdravotních problémů pomáhá několik typů podpůrné léčby.

Mezi běžně se vyskytující symptomy patří:

  • Obstrukce horních dýchacích cest
  • Infekce horních cest dýchacích, záněty uší
  • Postižení srdce
  • Nahromadění nadměrného objemu tekutiny v oblasti kolem mozku způsobující zvýšení nitrolebečního tlaku (hydrocefalus)
  • Kýly
  • Kloubní problémy
  • Epileptické záchvaty
  • Gastrointestinální symptomy; bolesti břicha, průjmy

V následujícím oddíle těchto webových stránek naleznete informace o běžných způsobech zvládání těchto symptomů. V případě jakýchkoli dotazů ohledně léčby symptomů Hunterova syndromu se obraťte na vašeho specialistu.