Focus on hunter

Postižení srdce

Postižení srdce může být u některých pacientů s Hunterovým syndromem závažné. Průběžné hromadění/střádání GAG v srdci může oslabit srdeční sval, poškodit chlopně a zužovat arterie. Tyto komplikace mohou vést k vysokému krevnímu tlaku, srdečnímu selhání či srdečnímu infarktu. Případně zvýšený krevní tlak lze upravovat pomocí léků označovaných jako antihypertenziva. Poškozené srdeční chlopně mohou být nahrazeny.