Focus on hunter
hunter basics

Dýchací cesty a plíce

V případě nutnosti lze podávat kyslík, který je možno aplikovat podle potřeby průběžně v době spánku, nebo i v bdělém stavu pacienta. Použití dechové podpory, jako např. CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) nebo BiPAP (bifázický kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) s případnou aplikací kyslíku, může u lidí se spánkovou apnoe zlepšit kvalitu spánku a snižuje riziko srdečního selhání v důsledku nízké hladiny kyslíku v krvi během nočních hodin.

Více o dýchacích přístrojích

CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) využívá obličejovou masku, nosní kanyly nebo endotracheální kanylu k asistovanému dýchání prostřednictvím udržování stanoveného minimálního tlaku v dýchacích cestách, což udržuje jejich průchodnost a zvyšuje objem plic. BiPAP (bifázický kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) mění tlak v dýchacích cestách a tím pomáhá dýchání a vydechování, a to s použitím obdobného zařízení jako CPAP.

U některých pacientů s Hunterovým syndromem, kteří trpí obstrukcí horních dýchacích cest a spánkovou apnoe, může pomoci odstranění zvětšených mandlí a adenoidních vegetací. Časem může však opět dojít k jejich zvětšení. U některých pacientů je nutné zavedení endotracheální kanyly či tracheostomie (oba tyto zákroky spočívají v zavedení trubice přímo do dýchacích cest za účelem podpory dýchání).