Focus on hunter

Specializované centrum

Zařízení poskytující konzultace a na něž je třeba odkázat suspektní případy MPS II (Hunterova syndromu) v České republice je:

Ústav dědičných metabolických poruch
1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Metabolická ambulance
Ke Karlovu 2
121 00 Praha 2
Telefon: + 420 224 967 669/+ 420 224 967 670