Focus on hunter

Laurel Radius – matka Chipa a Davida

Laurel Radius je matka Chipa (13 let) a Davida ( 14 ½ let), dvou bratrů s Hunterovým syndromem. Laurel se stará o Chipa, Davida a jejich mladší sestru Amy (5 let). Laurel a její rodina se potýkají s Hunterovým syndromem již téměř 11 let, kdy byla diagnóza stanovena u Chipa.

Když byl Chip malý, diagnostikoval u něj pediatr na jednom z mnoha vyšetření mentální opoždění. Laurel byla odhodlána zjistit důvody pomalejšího vývoje kognitivních schopností u svého syna.

Vzala ho k neurologovi. Ten měl prakticky okamžitě podezření na Hunterův syndrom. Provedli u Chipa a posléze i u Davida několik testů včetně vyšetření krve a u obou byla během několika měsíců definitivně stanovena diagnóza.

Během dne je Laurel velice zaneprázdněná ve své roli matky tří dětí, ale i v roli jednatelky s pojišťovnou a s mnoha lékaři, které chlapci navštěvují. Nemá příliš volného času, ale když si pro sebe nějaký čas najde, baví ji tvořit kreativní fotoalba a číst.

Rodina Radiusových rovněž každoročně sponzoruje charitativní pochod v Grand Rapids, který si klade za cíl zvyšovat povědomí veřejnosti a vybírat peníze pro National MPS Society (Národní společnosti pro MPS). Podpoře těchto pochodů se již věnuje sedm let. Nejvíce se u této každoroční akce těší na setkání s dalšími rodinami.