Focus on hunter

Právní prohlášení

Podmínky

Společnost Shire HGT, která je součástí skupiny Shire (společně se svými přidruženými společnostmi bude dále označována jako „Shire“) je potěšena, že Vám může poskytnout tyto webové stránky a jejich obsah a takto Vám poskytnout informace. Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky vztahující se k používání našich webových stránek. Shire vynaloží nejvyšší možné úsilí, aby zajistila přesnost informací v době jejich publikování na webových stránkách. Vezměte však laskavě na vědomí, že Shire nemůže zaručit naprostou přesnost těchto informací a že v maximální míře povolené zákonem nenese odpovědnost za škody, které by mohly vyvstat v důsledku spoléhání se na tyto informace. Uvedené informace  je Shire oprávněna kdykoli změnit či upravit. Použitím těchto webových stránek vyjadřujete naprostý a bezvýhradní souhlas s uvedenými podmínkami.

Použití materiálů a práva duševního vlastnictví

Autorská práva na tyto webové stránky náleží společnosti Shire. Veškerá další práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Shire Vám tímto uděluje povolení kopírovat materiály použité na těchto webových stránkách, avšak pouze pro nekomerční účely a v případě, že si každá Vámi pořízená kopie těchto materiálů zachová veškerá upozornění na autorská a další vlastnická práva.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Tyto webové stránky mohou na některých místech obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Shire nezodpovídá a neručí za jakékoli informace či názory obsažené na jakýchkoli takových jiných webových stránkách. Vzhledem k tomu, že není v pravomoci Shire kontrolovat takové další webové stránky, a jelikož jejich obsah může být pozměňován, aniž by Shire byla s tímto obeznámena, je zodpovědností uživatele takových webových stránek zajistit, aby byly dostupné informace přesné a aby software stahovaný z takových webových stránek neobsahoval viry či jakékoli jiné prvky destruktivní povahy. Shire v žádném případě nepřejímá jakoukoli odpovědnost za případné ztráty, škody, náklady či závazky vzniklé na základě stažení takového materiálu.

Informace nemohou zastoupit konzultaci se zdravotnickým odborníkem

Informace na těchto webových stránkách napsala a poskytla společnost Shire. Tyto informace prošly redakčními úpravami medicínsky vzdělaných odborníků, které Shire zaměstnává. Pro další informace týkající se redigování informací publikovaných na těchto webových stránkách prosím kontaktujte webmaster@focusonhunter.cz Tyto informace nesmí být považovány za vyčerpávající a úplné a neměly by být využívány namísto návštěvy, telefonické porady či osobní konzultace Vašeho lékaře či jiného zdravotnického odborníka. Společnost Shire nedoporučuje samoléčbu zdravotních problémů. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zdravotních problémů se prosím obraťte telefonicky či osobně na Vašeho lékaře či jiného zdravotnického odborníka. Nikdy byste neměli ignorovat lékařské doporučení nebo otálet s vyhledáním lékařské pomoci kvůli čemukoli, co jste se dočetli zde.

Publikované informace nemusí být nutně přesné, úplné či aktuální

Informace dostupné na těchto webových stránkách nejsou vyčerpávající. Společnost Shire vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby tam, kde to je možné, použila přesné a aktuální informace, v souvislosti s jejich přesností a úplností však nevydává žádné záruky ani prohlášení. Tyto informace jsou poskytovány tak, „jak jsou“, tedy bez jakékoli záruky, ať již výslovné nebo implicitní, včetně, nikoli však výhradně, implicitní záruky vhodnosti těchto informací pro specifický účel.

Společnost Shire nenese odpovědnost za poškození počítače v důsledku používání těchto webových stránek. Shire nevydává žádné prohlášení ani záruku, že budou tyto webové stránky dostupné včas, že budou vystaveny nepřetržitě a že budou bezchybné. Společnost Shire dále nezaručuje, že jsou tyto webové stránky či server, který je zpřístupňuje, bez virů či jiných závadných prvků. S ohledem na stav techniky společnost Shire, její přidružené společnosti a dceřiné firmy, ani jejich příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, jednatelé, zástupci, poskytovatelé informací a poskytovatelé licencí, jakož i jejich příslušní dědicové a nástupci za žádných okolností nenesou odpovědnost za jakékoli škody způsobené technickým aspektem webových stránek a neposkytne za ně odškodnění , a to ani v případě, že by byla o možnosti uplatnění nároku na náhradu takových škod upozorněni předem. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla mohou představovat případy, které by se staly v jurisdikcích a v  případech, jež nepřipouští vyloučení objektivní odpovědnosti za škodu.

Reklamní politika

Informace poskytnuté na těchto webových stránkách poskytuje společnost Shire. Stránky nehodlají přijímat ani hostit jakoukoli reklamu. Na této stránce nebudou publikovány „reklamní bannery“ jakožto zdroj příjmu.

Informace určené pro občany České republiky

Veškeré materiály a informace publikované na těchto webových stránkách jsou určeny pro obyvatele České republiky.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány: 11. ledna 2011.